Podsetnik o postupanju sa ženama sa invaliditetom

Organizacija “... iz Kruga Vojvodina”

Branislava Opranović, 21.01.2020.

Osobe sa invaliditetom suočavaju se s brojnim nedaćama - između ostalih, nezaposlenošću, siromaštvom, društvenom izolacijom, diskriminacijom... često smo svedoci i neprilagođenog ponašanja i neznanjem uslovljenog pogrešnog ophođena prema osobama sa invaliditetom. Uz ovo, na žalost, stvarnost kazuje da su neretka i nasilnička ponašanja prema osobama sa invaliditetom, naročito ženama.

 

Upravo iz ovih, i mnogih drugih razloga, Organizaija za podršku ženama sa invaliditetom “...iz Kruga Vojvodina” organizovala je postavljanje plakata sa informacijama i konkretnim savetima i smernicama kako se ophoditi prema ženama sa invaliditetom. Plakati, sa naslovom “Podsetnik o postupanju sa ženama sa invaliditetom”, postavljeni su u instuticijama socijalne zaštite, pravosu|a,  i policije u gradovima Vojvodine. Iste smernice upućene su i zdravstvenim radnicima u gradskim i seoskim sredinama.  Podsetnik je, u isto vreme, štampan i na praktičnim platnenim torbama.

 

Podsetnik nas, između ostalog, podseća: Nemojte da odlučujete umesto žene sa invaliditetom; obraćajte se direktno ženi, a ne njenom pratiocu; nemojte sumnjati u verodostojnost izjave žene; imajte strpljenja u osupanju prema ženi; nemojte zaboraiti da svi, vrlo često imamo predrasude i stereotipe prema ženama; nemojte unapred pretpostavljati, žena najbolje zna šta može, a šta ne može da uradi...

 

U postupanju sa ženama sa invaliditetom kojima je oštećen vid poželjno je omogućiti korišćenje Brajevog pisma, ili video zapisa za sva važna dokumenta; ženi sa oštećenim vidom naglas pročitajte sva važna dokumenta.

 

Gledajte ženu oštećenog sluha, savetuje Podsetnik, kada joj se obraćate ona mora videti vaša usta; pitajte ženu oštećenog sluha da li joj više odgovara znakovni jeik, pisanje, ili prilago|eno govorenje; ne vičite u razgovoru sa ženama oštećenog sluha. Ženi sa oštećenim sluhom informacije pružite u pisanom obliku, ili pozovite tumača za znakovni jezik.

 

Na plakatima-podsetnicima, stoji i uputsvo: Izbegavajte dodir invalidskih kolica, štapa, ili drugih pomagala, jer su to lične stvari u ličnom prostoru.

 

Za obavljanje razgvora sa ženom sa fizičkim invaliditetom izaberite prostor i način u skladu sa mogućnostima žene.

 

Ženi sa intelektualnim invaliditetom govorite u prostim rečenicama i polako, koristite jednostane reči i konkrtetne pojmove umesto apstraktnih. Obavestite nadležni Centar za socijani rad, žene sa intelektualnim invaliditetom imaju staratelja, kaže se u Podsetniku o postupanju prema ženama sa invaliditetom, koji je sačinila organizacija “... iz Kruga Vojvodina”.

 

Comments: 0