Prevencija trgovine ljudima

Crveni krst protiv ropstva

Branislava Opranović, 09.10.2019.

Tekst je inicijalno objavljen u “Dnevniku”

 

Od januara do juna ove godine 94 područnice Crvenog krsta u gradovima i opštinama Srbije bile su uključene u aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima, kaže se, izme|u ostalog u izveštaju anti trafiking organizacije ASTRA, koja je pratila šta su u ovom periodu preduzeli vladini i nevladini akteri na prevenciji, suzbijawu i kažnjavanju trgovine ljudima.

 

Crveni krst je održao 705 informativnih radionica, koje je realizovala mreža vršnjačkih edukatora i trenera, od kojih je 208 edukovano je u ovom periodu. Na radionicama je 23.355 osoba, pripadnika/ca ranjivih grupa, dobilo osnovne informacije o prevenciji trgovine ljudima.

 

Crveni krst Srbije je u saradnji sa Crvenim krstom Španije, a u okviru projekta Borba protiv trgovine ljudima prevencijom i podrškom žrtvama, u ovom izveštajnom periodu pružio hitnu pomoć u vidu hrane i higijene za 23 identifikovane žrtve trgovine ljudima. Korisnike je, prema ukazanim potrebama, odabrao Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima sa kojim Crveni krst Srbije ima potpisan ugovor o saradnji.

 

Crveni krst Srbije je, uz podršku Unitas fonda,  učinio da osim takmičarskog, ovogodišnji XVIII Međunarodni mini basket festival „Rajko Žižić“, koji organizuje Udruženje Mini basket Srbija, ima i edukativni karakter. Cilj je zaštita dece i mladih od trgovine ljudima, oblika modernog ropstva prisutnog u savremenom društvu. Učestvovanjem u kreativnim radionicama koje realizuju volonteri organizacija Crvenog krsta učesnici turnira, kojih je ove godine više od 3.500, kroz igru su dobili neophodne informacije o načinima zaštite od trgovine ljudima.

 

Radionice su bile otvorenog karaktera, pa su i svi treneri i zainteresovani roditelji bili u prilici da dobiju informacije o trgovini ljudima kao problemu današnjice i načinima prevencije dece i mladih.

 

U saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Vikipedijom Srbije, Unitas fondom i EU Info-centrom organizovan je seminar „Znanjem protiv trgovine ljudima“ na kojem je vodeći predavač bio trener Crvenog krsta u Programu borbe protiv trgovine ljudima. Učesnici seminara su stekli znanje o trgovini ljudima, ali i o tome kako se piše članak za Vikipediju. Zadatak učesnika je bio da napišu članak za ovaj sajt na određenu temu koja je vezana za trgovinu ljudima, a napisani članci su objavljeni na sajtu Vikipedije i dostupni su za čitanje široj javnosti koja ovim putem može dodatno da se informiše o problemu trgovine ljudima. 


Comments: 0