Prva dejting aplikacija za osobe s autizmom

Hiki za sopstvenu jedinstvenost

Branislava Opranović, 21.02.2020. 

U mnoštvu društvenih mreža i raznih aplikacija za usamljene, ili pak, one koji žele da se na ovaj način sa nekim upoznaju, do nedavno nije bilo ni jedne mogućnosti za osobe, koje zbog različitih poteškoća, nisu mogle da koriste postojeće, običajene načine kontaktiranja elektronskim putem.

 

Zbog toga, izuzetno je važna i dobra vest da je nedavno napravljena baš takva aplikacija  - hikej (tako se izgovara, na havajskom znači sposoban; hiku - tako se piše) je prva aplikacija za upoznavanje namenjena osobama iz spektra autizma. Mobilna aplikacija nudi bezbedan prostor osobama s autizmom da prihvate sopstvenu jedinstvenost. To je prostor u kome različitost nije stigmatizovana, nego slavljena, pa prijateljstvo, ljubav i osećaj za zajedništo mogu da se razvijaju. Aplikaciju je pokrenuo Jamil Kariem.

 

On kaže da je aplikacija nastala nakon mnogo razgovora sa njegovim rođakom koji ima autizam:

“Poverio mi se da je usamljen i da se plaši da neće moći da nađe partnerku. Uvideo sam da većina ljudi ima na raspolaganju ogroman broj društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje, ali da nijedna nije dizajnirana za netipične ljude koji žele smislene veze. Uz sve to, realni prostori za socijalizaciju i upoznavanje, kao što su restorani i barovi, često nisu prilagođeni osobama koje imaju poteškoće sa senzornom integracijom”.

 

Procenjuje se da u svetu ima oko 70 miliona osoba s autizmom. U Americi se jedno od 59 dece rađa s autizmom, a u Velikoj Britaniji ima oko 700 hiqada osoba iz spektra. Uprkos ovim brojkama, u društvu i dalje nema dovoljno podrške za ove ljude .

Ni jedna platformi za upoznavanje, koja je namenjena svim prepoznatljivim grupama, ne odgovara mnogobrojnoj i zanemarenoj zajednici osoba s autizmom. Hamil Kariem veruje da su prijateljstvo, ljubav i zajedništvo esencija sreće i da svako zaslužuje pristupačnu platformu koja može podržati izgradnju smislenih veza.

 

Svaki aspekt aplikacije hikej razvijen je i dizajniran u partnerstvu sa osobama s autizmom, kako bismo bili sigurni da alatka odgovara netipičnim potrebama korisnika. Dizajnerski tim čine jedna neurotipična osoba i jedna osoba iz spektra, dve osobe s autizmom i troje edukatora sa više od 30 godina radnog iskustva sa osobama s invaliditetom.

 

Oni saopštavaju da se “raduju što doprinose pozitivnoj promeni i što mogu da usreće milione ljudi širom sveta.

 

Comments: 0