BUDI JEDAN OD AKTIVNIH

Održani sastanci sa predstavnicima javne uprave u Gradu Zrenjaninu, Novom Sadu, Kikindi i opštini Žitište

Grupa B1, 29.03.2021. godine

Tokom meseca marta 2021. godine Pravni tim Grupe Budi jedan je u cilju praćenja primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, održao  sastanke sa nadležnim organima javne uprave registrovananim za pružanje besplatne pravne pomoći u Gradu Novom Sadu, Gradu Kikindi, Gradu Zrenjaninu i Opštini Žitište.

 

Grupa Budi jedan tom prilikom predstavila je projekta „Budi jedan od aktivnih“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program u periodu novembar 2020 – avgust 2021. godine u gore navedenim gradovima i opštini.

 

Tokom sastanaka razmenjene su informacije o planiranim aktivnostima projekta, kao i iskustva o prvoj godini primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno izazovima, konkretnim problemima i specifičnostima sa kojima se svakodnevno suočavaju pružaoci besplatne pravne pomoći, a što svakako doprinosi boljem i potpunijem sagledavanju realne situacije kada  je u pitanju sprovođenje zakona sa papira u praksu.

 

Cilj projekta „Budi jedan od aktivnih“ je da doprinese pristupu pravdi i unapređenju ljudskih prava kroz jačanje i razvoj demokratske prakse, osnaživanje građana i organizacija civilnog sektora i podsticanje aktivizma građana, kao i promociju i uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između svih navedenih aktera u društvu. U okviru projektnih aktivnosti tim Grupe B1 realizovaće različite informativne i edukativne aktivnosti, a najave događaja slede, pratite nas...

Comments: 0