Pred primenu novog Zakona o javnim nabavkama

Crveno svetlo i lupa javnosti

Nataša Pušić Živanov, 23.02.2020.

Globalizacija je sa sobom neminovno dovela do kipućeg lonca, u kojem su tradicionalne i nekada jasno izdefinisane uloge vlada, odnosno nosilaca javnih ovlašćenja i institucija kao čuvara javnog interesa, te građana i multinacionalnih kompanija,  dobro zamešane i “ukrčkane”, tako da se kao glavno jelo servira korupcija i interes pojedinaca. Za desert, pak, većini građana nude se preplaćeni putevi, po koja biciklistička staza ili svetleći shoping mall na gradskom (čitaj: građanskom) zemljištu, a sve “u najboljem interesu i za opše dobro”.

 

Informacija da je ukupno 560 miliona evra u budžetu Republike Srbije za 2020. godinu odvojeno za usluge po ugovoru (u odnosu na prošlu godinu iznos je skoro dupliran, 2019. godine je iznosio 370 miliona evra) trebalo bi da upali crveno svetlo i stavi pod mnogostruku lupu javnosti javne nabavke koje će se raspisivati prilikom trošenja ovog novca.

 

Novi Zakon o Javnim nabavkama počinje da se primenjuje od 1. jula 2020. godine, a najavljen je sa puno novina, koje bi upravo trebale da omoguće veću transparentnost i doprinesu smanjenju rizika od korupcije u svim fazama postupka javnih nabavki. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević u obraćanjima putem medija na temu promena koje Zakon uvodi naročito ističe smanjenje praga vrednosti nabavke na koje se Zakon primenjuje. Tako je odredbama Zakona predviđeno da se na kupovinu robe čija je vrednost manja od million dinara ili ukoliko je u pitanju nabavka, odnosno ugovaranje radova jeftinijih od 3 miliona dinara, Zakon ne primenjuje. Poduga je i lista izuzetaka na koje se Zakon neće primenjivati. Otvaraju se  vrata i skraćenim postupcima uvodeći institut “partnerstvo za inovacije” za nabavke u oblastima kulture i zdravstvene zaštite. Zakon namerava da ih učini bržim i efikasnijim. Svi postupci javnih nabavki se od 1. jula vode preko novog Portala javnih nabavki, što bi trebalo da omogući vidljivost svih faza postupka  zainteresovanim stranama i potpunu transparentnost  postupka.

 

Novi Zakon tako treba da otvori vrata daljem dijalogu Srbije i EU po pitanju Pregovaračkog poglavlja 5 - Javne nabavke, da doprinese većoj efikasnosti, smanjenju birokratizacije, omogući srednjim i manjim preduzećima lakši pristup i veću konkurentnost.

 

Ono što svakako ostaje bez obzira na dobre intencije zakonodavca, jeste činjenica da javne nabavke spadaju u jednu od najranjivijih oblasti kada je u pitanju korupcija. Nadzor građana je od suštinskog značaja, ali na žalost zbog primera iz prakse, u kojima se aktivizam ovog tipa skupo plaća, a počinioci ostaju bez adekvatnih kazni, građanski glas za sada ostaje samo  eho po društvenim mrežama i u po kojem mediju. Integritet, etika, svest i savest svakako je ono na čemu se intenzivno i uporedo mora raditi, u suprotnom ostajemo da se vrtimo u beskrajnom točku demokratizacije kroz analize i izveštaje, bez suštinske promene kvaliteta naših života.

 

Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Projekat je finansiran od strane Evropske unije

Ovaj tekst je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora i ne mora nužno odražavati stavove Evropske unije.

Projekat “Monitoring javnih nabavki o oblasti socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini” Grupe Budi jedan je sastavni deo projekta Balkan Tender Watch koji je podržan i finansiran od strane Evropske unije.

Comments: 0