Javni rad: Saradnja Gerontološkog centra i Grupe Budi jedan

Psihosocijalna i pravna pomoć beskućnicima

Branislava Opranović, 12.08.2020.

Foto: Pravnica Marija Ristić Milovanović u razgovoru sa socijalnom radnicom Svratišta Anom Vujanić

 

Grupa Budi jedan održala je u Dnevnoj stanici za beskućnike u Novom Sadu prvu sesiju pravne pomoći. Projekat pod motom „Budi jedan od aktivnih i iskorači iz beskućništva“ ostvaruje se u saradnji sa Gerontološkim centrom - Svratištem za beskućnike, a u okviru sprovođenja Javnog rada u Novom Sadu.

 

Javni rad obuhvata kontinuiranu psihološku i pravnu podršku za 130 korisnika Svratišta za beskućnike, od početka avgusta do kraja 2020. godine.

 

Sa beskućnicima, u prostorijama Svratišta u Futoškoj 46, pravnici i psiholog, članovi Grupe B1 razgovaraće jednom nedeljno, a podršku će im svakodnevno  radnim danima pružati i putem telefona i imejla.

 

U okviru javnog rada Grupa b1 ce edukovati, informisati, psihološki i socijalno osnažiti, te pravno savetovati beskućnike, pripadnike jedne od najmarginalizovanijih grupa građana, te tako doprineti njihovom osposobljavanju za samostalan i aktivan, sa drugim građanima ravnopravan, svakodnevni život i rad u zajednici.

 

Pravno-psihološki tim Grupe B 1 davaće smernice i pomoć prilikom pribavljanja ličnih dokumenata (nedostatak lične dokumentacije prouzrokuje smanjen pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti), rešavanja stambenih i materijalnih problema, kao i edukaciju i pomoć u ostarivanju socijalnih prava i prinadležnosti - dobijanje socijalne pomoći, dečijeg dodatka, prava na korišćenje obroka u narodnim kuhinjama.... Namera je da se kroz radionice konkretno osposobe beskućnici kako bi samostalno mogli da ostvare svoje radne i materijalne potrebe, pronađu posao i obezbede egzistenciju.

 

Tokom pet meseci javnim radom će biti obuhvaćeno tri vrste radionica:. Pravno-informativne radionice o značaju i načinima ostvarivanja prava, motivisanje za aktivno traženje posla itd.;  Psihološke radionice - podizanje samopouzdanja, veštine komunikacije, konstruktivno rešavanje problema, asertivnost.

 

Javni rad se organizuje i sprovodi na osnovu  javnog poziva Grada Novog Sada Gradske uprave za privredu u 2020. godini.

 

Comments: 0