Grupa Budi jedan podseća i poziva: Budimo solidarni!

Siromaštvo i Direrove „Ruke koje se mole“

Branislava Opranović, 11.10.2020.

Evropska unija je postavila cilj, u okviru Strategije Evropa 2020, da 20 miliona ljudi širom kontinenta izbavi iz siromaštva i stanja socijalne isključenosti do 2020. Jedan od osnovnih političkih prioriteta zemalja članica EU – a, trebalo bi da bude i zemljama kandidatima kao što je i Srbija - upravo je i borba protiv siromaštva.

 

Beskućništvo, stoji u Rečniku socijalnog rada, je stanje u kome osobi nedostaje stalno mesto boravka i novac da to stekne. Beskućnicima često nedostaju socijalne veštine, znanje ili emocionalna stabilnost da bez tuđe pomoći promene položaj u kome se nalaze.

 

Povodom nedavnog obeleženog Svetskog dana ljudi sa iskustvom beskućništva (10. oktobar), Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija, na inicijativu Hausing Centra, podseća javnost da je beskućništvo jedan od najesktremnijih oblika siromaštva i socijalne isključenosti.

 

Grupa Budi jedan podseća i poziva: Budimo solidarni sa onima kojima je pomoć potrebna!

 

Evo jedne dirljive priče o siromaštvu i posledicama života u takvim uslovima.

 

"Ruke koje se mole" je poznati crtež slavnog nemačkog, renesansnog slikara i grafičara Albrehta Direra. Smatra se da su na slici predstavljene ruke Direrovog mlađeg brata Alberta, koji je takođe imao velikog dara za umetnost, ali se morao odreći tog dara zbog siromaštva u kojem su se nalazili, jer nisu imali novca da se školuju obojica.

 

Kada im je bilo 12 godina, braća su se dogovorila da bacaju novčić i kome padne pismo taj ide na školovanje, a kome padne glava ostaje da radi u rudniku i školuje drugog brata dok finansijski ne ojača. Nakon toga, odškolovani brat će se vratiti da školuje ovog drugog. Pismo je pripalo Albrehtu Direru koji se, kada je postao slavan po dogovoru vratio kući svom bratu. Kada je za ručkom podsetio na svoje obećanje, da je sada došao red da odškoluje svog mlađeg brata, ovaj je ustao i zaplakao, rekavši da je sada kasno, jer su se od napornog i mukotrpnog rada u rudniku njegove ruke deformisale.U znak zahvalnosti prema svom bratu, Albreht Direr je na slici uverljivo i realistično ovekovečio ruke svog brata Alberta.

 

Povodom Svetskog dana ljudi sa iskustvom beskućništva, koji se obeležava 10. oktobra, prenosimo saopštenje za medije Evropske mreže protiv siromaštva – Srbija:

 

Beskućništvo je u svim evropskim državama u porastu. Iz tog razloga se ulažu posebni napori da se ovaj fenomen prati i da se iskoreni. Obezbeđivanje sredstava za socijalno stanovanje, razvoj novih oblika socijalne zaštite, ali i podrška zapošljavanju ključni su načini da se ljudima sa iskustvom beskućništva obezbedi dostojanstven život.

 

Srbija, kao zemlja kandidat, treba da deli zajedničke vrednosti i solidarnost sa EU. Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija apeluje na:

 

  • Vladu Srbije da borbu protiv beskućništva postavi među svoje najviše prioritete. Uključivanje beskućištva u postojeći strateški okvir predstavlja dobar početak, ali nije dovoljno – neophodna je politička odlučnost da nijedan građanin Srbije više ne sme da spava na ulici ili ostaje u skloništu za urgentni smeštaj duže nego što je neophodno. Potrebna je rešenost da se svim građanima koji žive u neadekvatnim uslovima učine dostupnim sistemska rešenja za unapređenje stanovanja. Političku volju mora pratiti i odvajanje budžetskih sredstava za ove ciljeve.
  • Državne institucije da problemu beskućništva pristupe uvažavajući njegovu multidimenzionalnost i osiguraju multisektorsku saradnju u rešavanju problema – beskućništvo se ne može rešavati samo u domenu socijalne zaštite, njegova eliminacija podrazumeva aktivno uključivanje institucija iz oblasti socijalnog stanovanja, zdravstva, zapošljavanja, prosvete, kao i civilnog sektora u okviru kog postoje značajni resursi za borbu protiv beskućništva.

Naposletku, Mreža podseća građane Srbije da beskućništvo nije rezultat svesnog odabira beskućnika i da državnu politiku iskorenjivanja beskućništva mora pratiti veće razumevanje i široka podrška javnosti.

 

Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija okuplja 20 članica, udruženja građana iz cele Srbije. EAPNS se zalaže za vrednosti ravnopravnosti, tolerancije, solidarnosti i odgovorne države. EAPNS je od 2011. članica EAPN – European Anti-poverty Network, zajedno sa nacionalnim mrežama iz još 28 zemalja EU i Evrope.

  

Izvor: Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija

 

Comments: 0