Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Svaka druga žena u Srbiji preživela nasilje!

Branislava Opranović, 25.11.2020.

Od početka 2020. godine, u porodično-partnerskom nasilju u Srbiji ubijeno je šest žena, a u poslednje dve decenije više od 300! Nevladine organizacije upozoravaju da ove brojke mogu biti veće, jer su podaci prikupljani iz medijskih izveštaja, a zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još ne postoji!

 

Danas počinje međunarodna Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, kojoj se naša zemlja, najviše nevladine organizacije, te i Grupa Budi jedan, raznim akcijama, manifestacijama i podrškom, pridružuje.

           

Kampanja, koja je pokrenuta 1991. godine omeđana je datumima: 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava.

 

Statistika kazuje da je svaka druga žena u Srbiji preživela je neki oblik nasilja!

 

Između 40 i 70 odsto ubistava gde su žrtve bile žene, počinioci su bili njihovi muževi, vanbračni partneri ili verenici, čiji postupci, najčešće ostaju neprijavljei policiji. trajnošću, širokom rasprostranjenošću, prisustvom tradicionalnih mehanizama okrivljavanja žrtve, prisustvom društvenih stereotipa koji zamagljuju pravu sliku ove pojave i odgovornost kako učinioca tako i institucija.

 

Borba protiv nasilja nad ženama mora, nesporno je, da traje neprekidno, a ne da joj se posvećuje pažnja samo u danima tokom kampanje. Posebna pozornost mora biti posvećena sprečavanju i zaštiti rodno zasnovanog nasilja nad ženama sa invaliditetom, ženama na selu i Romkinjama.

 

Nevladine organizacije u Srbiji koje se bave podrškom ženama pružaju uslugu SOS telefona, smatrajući da je ovaj vid pomoći i oslonca prvi korak izlaska iz rodno zasnovanog nasilja i ostvarivanja osnovnog ljudskog prava na život bez nasilja. Tokom  30 godina rada  SOS telefona,  više od 50.000 žena  dobilo je podršku od volontreki na SOS telefonu za dostojanstven život bez nasilja.

 

Mreža “Žene  protiv nasilja” napominje da se žene kroz lični problem nose sa ovom teškom devijacijom društva.

 

Mreža žena protiv nasilja šalje snažnu poruku javnosti u ime svih žena, naročito obespravljenih i siromašnih, onih kojima je pristup medicinskoj negi otežan, onih koji su ostale bez posla, onih koje su na margini društvenih tokova, ali i svih žena koje su u svakodnevnoj nelagodi i strahu boravile zatvorene i izolovane sa nasilinicima - Za nasilje nema opravdanja, zaustavimo ga zajedno!

 

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava poručila je da žene ne smeju da trpe i kriju nasilje kome su izložene, žene moraju biti zaštićene, a nasilnici najoštrije kažnjeni. U srpskom društvu mora se javno zagovarati sprečavanje diskriminacije i promovisati kultura tolerancije, naglasila je ona.

antrfile

Sećanja na sestre Mirabel – Patriju

 

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba 1981. godine u Bogotu, kada su prvi put žene otvoreno govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, kao i o nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj dan je odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel – Patriju, Minervu i Mariju Teresu, koje je brutalno ubio diktator Rafael Truhiljo u Dominikanskoj Republici 1960. godine.

 

Comments: 0