Svetski Dan izbeglica

Svakog dana u koloni 44 hiljade ljudi

Branislava Opranović, 19.06.2020.

Svetski dan izbeglica, koji se obeležava 20. juna, dan je u kome se podseća na ljude koji su, zbog progona, rata, siromaštva, primorani da napuste svoj dom, a posebno na značaj i poštovanje principa solidarnosti, humanosti, ljudskih prava i saradnje.

 

Srbiju, danas, još uvek pritiska nevolja ljudi koji su tokom sukoba u nekadašnjoj Jugoslaviji morali da napuste dom, a deli brigu i drugih zemalja suočenih zajedno  sa dolaskom migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike. Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije izneo je da se u statusu izbeglice još uvek nalazi 27.802 osobe (19.038 iz Hrvatske i 8.764 iz Bosne i Hercegovine), od nekadašnjih 618 hiljada, kao i da njihovu sudbinu deli i više od 201.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije. Prema njihovim podacima, od 2015. godine kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata iz Azije i Afrike, a u ovom trenutku u 18 prihvatnih centara za azil smešteno je blizu 3.000 migranata, najčešće poreklom iz Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka i Sirije. Četvrtinu od njih čine deca, koja idu u školu u Srbiji.

 

Prem podacima UNHCR  svakog dana 44.400 osoba je primorano da beži iz svojih domova usled progona, sukoba ili opšteg nasilja. Među njima je 28,5 miliona izbeglica ili tražilaca azila i 40 miliona osoba raseljenih unutar sopstvenih država.

 

Grupa 484, koja u ovoj godini obeležava 25 godina rada baveći se ljudima u izbegličkom statusu poziva, na današnji dan, sve nadležne institucije i organizacije koje se bave ovom temom da se uvek vode principima solidarnosti i humanosti, da uporno rade na otklanjanju stereotipa o izbeglicama, poštuju i štite njihovo ljudsko dostojanstvo i promovišu njihove potencijale i kulturne vrednosti koje nose sa sobom.

 

Comments: 0