Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Dosta tišiNE!

Branislava Opranović, 30.11.2021. god.

Ove godine je u Srbiji, od januara do oktobra, 17 žena ubijeno u nasilju u porodici – podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. U našoj zemlji je tokom epidemije korona virusom, zabeleženo 30 odsto više prijavljenih slučaja nasilja u porodici – kazuju podaci UNDP (Razvojni program Ujedinjenih nacija).

"Dosta tišiNE" slogan je pod kojim se u Srbiji započela globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kampanja, koja je počela 25. novembra trajaće do 10. decembra. Slogan kampanje je, ujedno je i poruka ženskih i drugih organizacija civilnog društva, kojim se skreće pažnja na obaveze koje je Srbija preuzela ratifikovnjem Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a koja se, na žalost, i dalje ne primenjuje. Nasilje nad ženama nije samo problem žrtve, nije samo problem žena, već je problem čitavog društva.

Važno je, nedvojbeno se slažu aktivistkinje i aktivisti, neprestano skretati pažnju na ovu temu, te ujedno ohrabriti žene da ne ćute, ne trpe. Potencijalne žrtve valja obučiti i informisati kako bi znale da prepoznaju nasilje.

Brojni aktivisti, nevladine i međunarodne organizacije, kao i pojedine strane ambasade, povodom 16 dana aktivizma organizuju brojne događaje širom Srbije.

Ženska inicijativa iz Novog Sada obezbedila je besplatne higijenske uloške za studentkinje Filozofskog fakulteta u ovom gradu. Ženska inicijativa je ovu akciju ostvarila uz finansijsku podršku Pokreta gorana Vojvodine. Uz besplatne uloške studentkinje dobijaju i informaciju kome mogu da se obrate ukoliko se nađu u situaciji nasilja - SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja Autonomnog ženskog centra.

Povodom početka kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” na trgu ispred Gradske kuće u Zrenjaninu postavljen špalir 19 narandžastih pari cipela kao simbol broja (broj se ne slaže sa zvaničnim statističkim podacima iz policije) žena koje su u 2021. izgubile život od strane nekog člana porodice. Na kraju špalira postavljen je transparent na kome je pisalo “Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više“, što je slogan međunarodnog dana sećanja na žene žrtve porodičnog nasilja.

Žene Romkinje iz Banata će kampanju započeti akcijom „Imam prava da Ne“ čiji je cilj  da osnaži žene sa iskustvom nasilja, da prijave nasilje kojem su izložene i da podignu svest o tome kako se nasilje širi u Srbiji. 

 - Aktivistkinje i volonterke Romske ženske mreže Banata deliće informativni materijal, a postavljanjem bilborda u Novom Bečeju sa porukom podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, ovaj problem će biti vidljiv i dostupan – kaže Danica Jovanović, koordinatarka Romske ženske mreže Banata, uz napomenu da imaju podršku UNWOMEN kancelarije u Srbiji, a uz resurse Multietničke feminističke mreže Vojvodine pod liderstvom Romkinja, sprovešće  nekoliko lokalnih akcija sa ciljem da dosegnu do seoskih žena i devojaka koje usled izolovanosti imaju manje informacija i manje su im dostupne usluge zaštite od rodno zasnovanog nasilja u lokalnim sredinama.

Položaj Romkinja je veoma specifičan, izložene su rodno zasnovanom nasilju kroz praksu ranog, dečijeg braka koji ih izlaže ranom napuštanju obrazovanja. Sa nedostatkom obrazovanja, Romkinje imaju manje šanse za dobijanje zaposlenja, veoma često ostaju nezaposlene, a Covid pandemija je dodatno izložila Romkinje, ali i  žene koje žive u seoskim sredinama nasilju, izolaciji, nemogućnosti da se povežu aktivizmom, da se angažuju u zajednici. Socijalna distanca, mere zabrane okupljanja dodatno usložnjavaju pristup infromacijama višestruko marginalizovanim ženama, koje nemaju ekonomskih resursa za korišćenje tehnologija.

Žene na selu, Romkinje, žene sa invaliditetom prijavljuju porast izolovanosti i isključenosti u pandemiji. Državne institucije se ne bave sveobuhvatnim istraživanjima o njihovom položaju u ovako nepredvidivom okruženju, kao ni pogoršanjem njihovog socio-ekonomskog položaja. Romska ženska mreža Banata je tokom 2020 godine uspela da dosegne do jednog broja korisnica i sprovede manje istraživanje u više opština i utvrdi da je situaciju i više nego alarmantna, a da višetruko marginalizovane žene nisu videle poboljšanje situacije ni u 2021. godini, upozorila je Danica Jovanović, koordinatarka Romske ženske mreže Banata. 

Tišinu su prekinule i članice Autonomnog ženskog centra – podnele su pritužbu Regulatornom telu za elektronske medije zbog narušavanja dostojanstva onih koji su preživeli seksualno nasilje u ratu, u emisiji „Mentalno razgibavanje“ na televiziji NOVA S. (emitovane 18.11.2021. godine u prepodnevnim časovima; voditelji Srđan Jovanović i Marko Stepanović).

Autonomni ženski centar smatra da su u delu razgovora voditelja medijskog programa prekršene odredbe Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, pre svega kada je reč o Informisanju o tragičnim događajima (član 19.) i Zabrani objavljivanja programskih sadržaja kojima se povređuje ljudsko dostojanstvo (član 21.), kao i Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima, u oblasti dostojanstva ličnosti, a posebno žrtava nasilja.

AŽC podseća da se ratno seksualno nasilje u međunarodnim dokumentima koje se i Republika Srbija obavezala da poštuje (da pomenemo samo Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda) smatra zločinom protiv čovečnosti i teškim kršenjem ljudskih prava.  Takođe podsećamo da se silovanje u ratu dešavalo i tokom Drugog svetskog rata, ali i tokom ratova koji su obeležili ovaj region pre manje od 30 godina. S tim u vezi, smatramo da iznošenje stavova kojima se silovanje u ratu opravdava, banalizuje i predstavlja kao tema za zabavu i šalu, grubo narušava dostojanstvo svih preživelih i njihovih porodica koje i danas žive u Srbiji.

Uz pesmu “Tišina” Momčila Bajagića Bajage u Beogradu je promovisan cilj podizanja svesti o tome da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, i drugih vrsta zlostavljanja. Širom Srbije, Britanska ambasada će, zajedno sa UN Women, uskoro lansirati projekat koji će pomoći boljem razumevanju i rešavanju problema rodno zasnovanog nasilja na javnim mestima i podržati sigurne kuće,  najavila je u Beogradu Šan Makleod, ambasadorkaVelike Britanije u Srbiji.

Organizacija ASTRA upozorava da je “𝑁𝑎𝑗𝑧𝑎𝑠𝑡𝑢𝑝𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖𝑗𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑟𝑔𝑜𝑣𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑖𝑚𝑎 𝑢 𝑆𝑟𝑏𝑖𝑗𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑠𝑢𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎. 𝑈 90% 𝑠𝑙𝑢𝑐̌𝑎𝑗𝑒𝑣𝑎 𝑧̌𝑟𝑡𝑣𝑒 𝑡𝑟𝑔𝑜𝑣𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑖𝑚𝑎 zarad 𝑠𝑒𝑘𝑠𝑢𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑠𝑢 𝑧̌𝑒𝑛𝑒 𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑗𝑐̌𝑖𝑐𝑒. Između 70 i 80% ovih žena ima u svojoj prošlosti iskustvo nasilja – pordišnog, parnerskog ili vršnjačkog. 𝐼𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑣𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑖𝑙𝑗𝑎 𝑐̌𝑖𝑛𝑖 𝑖ℎ 𝑟𝑎𝑛𝑗𝑖𝑣𝑖𝑗𝑖𝑚 – 𝑗𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑧̌𝑒𝑐́𝑖 𝑜𝑑 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑔 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑧𝑙𝑜𝑠𝑡𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎, 𝑧𝑎𝑣𝑟𝑠̌𝑒 𝑢 𝑘𝑙𝑜𝑝𝑐𝑖 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜𝑔. Iz tog razloga ASTRA u sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, organizuje pet događaja širom Srbije, kako bi još jednom skrenula pažnju na visoku stopu nasilja prema ženama i devojčicama u Republici Srbiji.

Žene, nasilje i ljudska prava

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja "16 dana" obuhvata 5 važnih međunarodnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

 - 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 - 1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a

 - 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

 - 6. decembar - Godišnjica Montrealskog masakra

 - 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava

Ovaj tekst nastao je uz finansijsku pomoć Evropske unije kao deo projekta “Budi Jedan od aktivnih za solidarnost – Promena je moguća ako delujemo solidarno!” koji Grupa Budi jedan sprovodi u okviru Programa Solidarno za prava svih - podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022. koji realizuje tim Solidarno za prava svih. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran autor  i Grupa Budi jedan i njegova sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije niti članova tima Solidarno za prava svih.

Comments: 0