Ko smo mi


Grupa Budi jedan (Grupa B1) je udruženje građana osnovano u martu 2019. godine sa ciljem da doprinese izgradnji odgovornog građanskog društva za život sa dostojanstvom, osnaživanjem pojedinca – dece, mladih i odraslih građanki i građana, predstavnika vladinih i nevladinih institucija i organizacija i privrednih subjekata DA BUDU JEDAN OD podržanih, aktivnih, volontera, donatora.

 

Grupa B1 aktivnosti sprovodi kroz edukacije, istraživanja, informisanje i osnaživanje čime doprinosi aktivnoj participaciji i saradnji građana i građanki, te izgradnji i razvoju demokratske kulture, socijalne pravde, obrazovnih politika i praksi, bezbednosti, dobrog upravljanja, održivog razvoja i ljudskih prava.

 

Organizacija deluje na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou, a svoje aktivnosti sprovodi kako samostalno, tako i kroz partnerstva sa organizacijama i institucijama koje se bave problemima i temama koje su u skladu sa ciljevima i prioritetima Grupe B1.

 

Članovi Grupe B1 imaju višegodišnjinje iskustvo u razvoju, koordiniranju i implementaciji projekata u oblasti zaštite ljudskih prava, obrazovanja, psihosocijalne podrške, zapošljavanja i stanovanja pripadnika marginalizovanih i osetljivih grupa stanovništva.

 

NAPOMENA:  Mišljenja i stavovi izneseni u tekstovima na ovom portalu su isključivo autorski i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja Grupe Budi jedan.

 

Grupa B1