Pravna podrška

Uspešna ulična akcija u Novom Sadu o BPP za građane

Struka i razumljiv jezik

Projektni tim Grupe Budi jedan, 1.9.2021. god.

Ako smo radi da osvestimo i adekvatno informišemo što širi krug ljudi, a da to bude transparentno i u najkraćem mogućem roku, treba prići građanima potkovan stručnim znanjem, a razumjivim jezikom, na način na koji im to najviše odgovara - još jednom se pokazalo da je direktan razgovor s građanima ono što daje najbolje rezultate, pa i, ili pogotovo, kada je informisanje po određenoj temi u pitanju. Tako je i bilo u nedavnoj akciji Grupe Budi jedan (B1) u Novom Sadu na Trgu republike.

Kako bi što više građana/ki Novog Sada bilo informisano o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, tim Grupe Budi jedan sproveo je akciju na otvorenom i u direktnom razgovoru sa sugrađanima/kama odgovarao na pitanja ko, kako i pod kojim uslovima može da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć (BPP). 

Pročitaj ceo tekst

Budi jedan od aktivnih

Izveštaj o primeni Zakona o BPP na teritoriji AP Vojvodina

Projektni tim Grupe Budi jedan, 29.8.2021. god.

Konferencija Grupe B1: Analiza primene Zakona o BPP i povećanje aktivizma građana i OCD

Energija sitnih, a velikih pobeda nad ravnodušnošću i neznanjem

Branislava Opranović, 28.8.2021. god.

Potreba građana za besplatnom pravnom pomoći (BPP) daleko prevazilazi sve što, u ovom momentu, državne institucije i većina njenih predstavnika u lokalnim samoupravama, te obučenost i stepen angažovanja ljudi, kao i predviđeni budžeti zajedno čine i omogućavaju da svest i vest o pravu na BPP stigne do građana. Ako se ovome doda činjenica da više od 500.000 građana naše zemlje živi ispod granice siromaštva kristalno je jasno kolika je potreba da se glasno i što češće, u krugu što više ljudi govori o postojanju, sadržini, primeni, kao i o valjanim, i nedovoljno preciznim rešenjima Zakona o BPP. Konstataciju iz prethodnih redova, na žalost dodatno onespokojava činjenica da 90 odsto ljudi - od na hiljade građana sa kojima je Grupa Budi jedan (Grupa B1) bila u kontaktu, posrednim i neposrednim, usmenim ili pismenim putem – ne zna za postojanje Zakona, niti da na osnovu njega polaže pravo na BPP, posebno čini lošom i zabrinjavajućom.

Pročitaj ceo tekstGrupa B1 se zahvaljuje saradnicima na učešću u misiji da info o BPP dođe do što više ljudi

Građanin središte demokratskog građanskog društva

Branislava Opranović, avgust 2021. god.

Od donošenja zakona do njegove primene dug je i trnovit put, naročito u zemljama gde su demokratija i vladavina prava još uvek, na žalost, u začetku, te na klimavim nogama. A, mnogo pre svih procesa u okviru uspostavljanja stabilnog građanskog demokratskog društva stoji podizanje svesti građana o njihovim građanskim pravima, što, opet, neminovno počinje od stepena informisanosti.

Svesna ovih činjenica Grupa Budi jedan (Grupa B1) osmislila je, te uz pomoć Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program, i realizovala projekat „Budi jedan od aktivnih“. 

Pročitaj ceo tekst

Projekat „Budi jedan od Aktivnih“ u Zrenjaninu

Grupa Budi jedan održala je Tribine o besplatnoj pravnoj pomoći u Zrenjaninu i Aradcu

Projektni tim Grupe Budi jedan, 31.07.2021. god.

Pravni tim Grupe Budi jedan održao je Tribine o besplatnoj pravnoj pomoći  u Zrenjaninu 20.07. i Aradcu 29.07.2021. godine  u okviru projekta “Budi jedan od aktivnih” koji se realizuje na teritoriji AP Vojvodine uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. 

 

Građani su detaljno informisani o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, propisanim uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi neko mogao biti korisnik besplatne pravne pomoći, neophodnim radnjama, kao i načinima na koje ovo svoje pravo mogu da ostvare. 

Pročitaj ceo tekstGrupa B1: Tri dana treninga za OCD o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći

Znanje otvara vrata, neznanje se obija o glavu!

Branislava Opranović, 19.7.2021. god.

Da li imam pravo na besplatnu pravnu pomoć (BPP)? Kako da koristim svoje građansko pravo na BPP? Kome da se obratim? Kako da ostvarim besplatnu pravnu pomoć, šta su prvi koraci? – Ovo su samo neka od pregršt pitanja na koja je Pravni tim Grupe Budi jedan (Grupa B1) pokušao, i sudeći po reakcijama učesnika i uspeo, da da odgovor tokom tri dana treninga o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Trening, koji je Grupa B1 organizovala i sprovela u Novom Sadu, držala je diplomirana pravnica Nataša Pušić Živanov uz asistenciju koleginice iz iste struke Marije Ristić Milovanović, bio je namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa.

Pročitaj ceo tekst

Projekat „Budi jedan od Aktivnih“ u opštini Žitište

Grupa Budi jedan održala je Tribine o besplatnoj pravnoj pomoći u Žitištu i Česteregu

Projektni tim Grupe Budi jedan, 6.7.2021. god.

Pravni tim Grupe Budi jedan u okviru projekta „Budi jedan od Aktivnih“ održao je Tribine o besplatnoj pravnoj pomoći 23.06.2021.godine u Žitištu i 05.07.2021. godine u Česteregu. Na održanim tribinama građani/ke detaljno su informisani o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ko su korisnici, a ko pružaoci besplatne pravne pomoći, kako popuniti zahtev, šta vam stoji na raspolaganju u slučaju da rešenjem dobijete negativan odgovor ili da „uprava ćuti“, kao i na druga pitanja prisutnih građana/ki odgovarale su pravnice Nataša Pušić Živanov i Marija Ristić Milovanović.

Pročitaj ceo tekstGradski Biro za pružanje pravne pomoći u Novom Sadu

Šest decenija u službi građana

Branislava Opranović, jun 2021. god.

Više od 4670 građana Novog Sada i okoline pokucalo je lane na vrata Biroa za pružanje pravne pomoći tražeći usmeni savet. U tri kancelarije Biroa u Vojvođanskih brigada 17 u Novom Sadu primilo ih je, saslušalo i pomoglo petoro ljudi – četiri pravnika (diplomirana sa položenim pravosudnim ispitom) i sekretarica.

 

Pored toga što, po rečima mnogih klijenata, savesno, blagovremeno, predano i po pravilima službe, s empatijom i razumevanjem obavljaju svoj posao (što je, u današnje vreme, svedoci smo, na žalost ne tako česta i uobičajena pojava) - Gordana Moravski (na čelu tima), Vera Latal, Ljiljana Lukić, Čedomir Škorić i Jelena Vuković (sekretarica, za koju kolege posebno naglašavaju da im je velika i važna pomoć u radu) – javnosti je malo poznata činjenica da  i ovaj tim, uz svoje prethodnike, baštini i (nije fraza), čuva, tradiciju ove gradske službe još od 1962. godine! Novi Sad se, dakle, i tom demokratskom tekovinom može dičiti – pravnom pomoći i podrškom za građane – šest deecenija u kontinuitetu!

Pročitaj ceo tekst

Razgovori na terenu o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći

Kampanja u susret građanima

Grupa Budi jedan, 17.6.2021. god.

         Grupa Budi jedan razgovarala je sa građanima Novog Sada o pravima koja im pripadaju prema Zakonu o besplatnoj pravoj pomoći.

            Šta je besplatna pravna pomoć (BPP), ko ima pravo na BPP, kako građani mogu da ostvare pravo na BPP, ko su pružaoci BPP, da li je ona zaista besplatna, samo su neka od pitanja na koja je Pravni tim Grupe B1 davao odgovore 17.06.2021. godine u Novom Sadu, na Detelinari, na platou ispred Centra kuda.org.

            Tribina je bila najavljivana putem lokalnih medija i društvenih mreža. Nekoliko sati pre početka najavljenog događaja broj pregleda na facebook stranici Grupe B1 bio je preko 5800. Razmatrali smo dodatne opcije za realizaciju događaja, ukoliko se veliki broj ljudi pojavi, jer je predviđeno bilo da oko 25 građana učestvuje na tribini. Međutim, i pored sveobuhvatne i temeljne pripreme za tribinu, najava i oglašavanja u javnosti, na tribinu se niko od građana nije odazvao. 

Pročitaj ceo tekstVažan poduhvat Grupe Budi jedan u informisanju građana

Iskoristite zakonsko pravo na besplatnu pravnu pomoć!

Branislava Opranović, maj 2021. godine

            „Hteo bih samo da pitam ...“

            „Gde se ta služba nalazi”?

            „Možete li mi, molim vas, dati broj telefona...“

           „Ne, na žalost, ne znam da ispunim formular... treba da podnesem zahtev... ?“    

            „A, da li je to sigurno besplatno“?

            “Ja sam... imam li i ja pravo na to?

            “A, šta ako mi je potreban advokat...“

           Pitanja u prethodnim redovima samo su neka od sijaset onih koje, kucajući na vrata Grupe Budi jedan (Grupa B1), prethodnih meseci, postavljaju građani usmeno, telefonom, pismeno, preko društvenih mreža, kao i  putem kontakata preko lokalnih elektronskih medija. 

Pročitaj ceo tekst

Posredovanje - medijacija

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, maj 2021. godine

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći posredovanje definiše kao oblik besplatne pravne podrške. Posrednici posreduju u rešavanju sporova u okviru ovlašćenja određenih zakonom, a ovaj vid besplatne pravne podrške pruža se samo licima koji ispunjavaju uslove određene članom 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

Posredovanje odnosno medijacija kao alternativno rešavanje sprova od neupitnog značaja je u reformi pravosuđa i zaštiti ljudskih prava, pre svega jer omogućava  ekonomičniji i efikasniji pristupu pravdi.

Pročitaj ceo tekstBesplatna pravna podrška tima Grupe Budi jedan korisnicima Svratišta za beskućnike i drugim marginalizovanim grupama građana

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, april 2021. godine

Tim Grupe Budi jedan nastavio je i u ovoj godini sa pružanjem besplatne pravne i psihološke podrške korisnicima Svratišta za beskućnike koje je sastavni deo RJ “Prihvatilište sa svratištem” i nalazi se na adresi  Futoška br.46 u Novom Sadu.

 

Neshvaćeni, žrtve predrasuda i kao takvi odbačeni od šire zajednice, na samoj margini društva, beskućnici su često nevidljivi čak i sami sebi. Bez poverenja u institucije, sa izuzetkom Dnevne stanice u kojoj ostvaruju bar mali ljudski kontakt zahvaljujući nesebičnoj podršci osoblja, teško se zauzimaju za sebe i obraćaju zakonom određenoj službi besplatne pravne pomoći. Život na ulici jednostavno ih je otuđio od redovnih tokova, a nepoverenje prema bilo kome je ogromno.

Pročitaj ceo tekst

Udruženja kao pružaoci besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, april 2021. godine

Udruženja građana decenijama u nazad pružala su besplatnu pravnu pomoć građanima sve do donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je u znatnoj meri suzio, odnosno oduzeo ovakvu mogućnost. Naime, Zakon je propisao da udruženja građana mogu da pružaju besplatnu pravnu podršku (pružanja opšte pravne informacije, popunjavanja formulara, sastavljanja javnobeležničke isprave i posredovanja u rešavanju sporova), a besplatnu pravnu pomoć ograničio je isključivo na pitanja azila i diskriminacije. Ovakvo rešenje zakonodavac je doneo pod pritiskom advokature, koja je pozivajući se na član 67 Ustava R.Srbije koji kaže “pravnu pomoć pružaju advokatura, kao samostalna i nezavisna služba i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave , u skladu sa zakonom“ bila potpuno neumoljiva po ovom pitanju i gluva na sve obrazložene argumente koje su udruženja iznosila u javnosti.

Pročitaj ceo tekstPravo na žalbu

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, mart 2021. godine

Ukoliko dođete u situaciju da vam je potrebna besplatna pravna pomoć, neophodno je da se zahtevom obratite nadležnom organu uprave u vašem gradu/opštini, koji je po odluci Ministarstva pravde nadležan da o njemu odlučuje. Zahtev možete podneti usmeno na zapisnik, pismeno ili elektronskim putem. Na ovako podnet zahtev nadležni organ dužan da vam odgovori u roku od osam dana. Odgovor na Vaš zahtev sadržan je u rešenju, i može biti pozitivan - kojim vam se odobrava pravo na besplatnu pravnu pomoć i nakon čega organ uprave preduzima dalje radnje u skladu sa zakonom kako bi ste ostvarili ovo pravo ili negativan - kojim organ uprave, odbija vaš zahtev.

Pročitaj ceo tekst

Kada je besplatna pravna pomoć isključena?

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, mart 2021. godine

Uprkos tome što ispunjavate formalno-pravne uslove koje predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, nadležan organ uprave koji bude odlučivao o Vašem podnetom zahtevu, isti će odbiti ukoliko proceni da se radi o zahtevu za pružanje besplatne pravne pomoći/podrške u:

1) privrednim sporovima;

2) postupku registracije pravnih lica;

3) postupku naknade štete za povredu časti i ugleda;

4) postupku pred prekršajnim sudom, ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora;

5) postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka;

6) postupku u kome je očigledno da tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima; 

7) slučaju da postoji očigledan pokušaj da se zloupotrebi pravo na besplatnu pravnu pomoć ili neko drugo pravo. 

Pročitaj ceo tekstKako do besplatne pravne pomoći?

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 25.02.2021.

Članom 67. Ustava Republike Srbije garantovano je pravo na pravnu pomoć svakom pojedincu. Time je u R.Srbiji i pravo na besplatnu pravnu pomoć steklo status Ustavom zajamčenog ljudskog prava, jer bez ovog instituta teško da se može zamisliti ostvarenje demokratskih tekovina i izgradnja građanskog društva.

Sa tim u vezi, trebalo bi besplatnu pravnu pomoć shvatiti šire do samog pravnog zastupanja pred sudom i drugim nosiocima javnih ovlašćenja. Besplatna pravna pomoć više nego ikada trebala bi da obuhvati podizanje svesti i edukaciju građana o pristupu pravnim informacijama, o tome šta prethodi donošenju jednog zakona ili odluke na lokalu i šta oni kao građani mogu da urade povodom toga, koja su njihova prava, ali i dužnosti kao građanina. Naravno, perjanica ovakvog procesa svakako treba da bude pravna struka, na kojoj i leži najveća odgovornost.

Pročitaj ceo tekst

Stepenik za izlaz iz siromaštva

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 05.02.2021.

„Siromašni ste ne samo zato što nemate novca, već i jer ne možete da pročitate (razumete) Zakon o parničnom postupku i Krivični zakonik ili ne znate kakvu akciju da preduzmete u susretu sa nepravdom.

 

Siromašan si kada umesto da sudiju vidiš kao nekoga ko će te zaštiti, ti se plašiš i njega i njegove presude.

 

Da, kada ste siromašni vi se plašite. Siromaštvo ima mnogo lica, a pravna pomoć može pomoći u rešavanju mnogih od njih.“ Marou Amadou, Ministar pravde, Republika Niger

Pročitaj ceo tekstKoliko smo informisani

Prva godina primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 20.01.2021.

Prema istraživanju koje je sproveo YUCOM, a kasnije i PRAXIS i A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, jasno je da su građani nedovoljno informisani o pravu na besplatnu pravnu pomoć. Nakon decenijske polemike između advokature, nevladinih organizacija i zakonodavca, na koji način urediti ovu fundamentalnu pravnu materiju i omogućiti pristup pravu i pravdi svim građanima, bez obzira na njihov socijalni i ekonomski status, potpuno i blagovremeno informisanje, naročito onih kojima je sam Zakon prvenstveno namenjen potpuno izostaje.

Pročitaj ceo tekst

Da li ispunjavam uslove da koristim pravo na besplatnu pravnu pomoć?

PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 19.01.2021.

Države imaju obavezu da obezbede svim građanima jednak pristup pravdi.Ova obaveza podrazumeva pružanje besplatne pravne pomoći onima koji nemaju dovoljno sredstava za plaćanje pravnih usluga, odnosno onih koji bi bili dovedeni u stanje socijalne potrebe ukoliko bi takve usluge platili.

 

U Srbiji se dugi niz godina vodila debata oko donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz koje se moglo zaključiti da su interesi pojedinih grupa stavljani u prvi plan u odnosu na ustanovljavanje ovog prava koje se, ne možemo još reći , tretira osnovnim ljudskim pravom u punom obimu te reči. 

Pročitaj ceo tekstŠta mogu da zahtevam, šta su dužni da mi pruže?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 28.12.2020.

Zakon o Besplatnoj pravnoj pomoći objavljen je u Službenom glasniku br.87/2018 od 13. novembra 2018. godine, a prema Izveštaju Ministarstva pravde usvojena su i sva podzakonska akta predviđena zakonom (od 31. marta 2020. godine), neophodna za njegovu punu implementaciju. 

 

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP), jedinice lokalne samopuprave u obavezi su da na svojim područijima osnuju i organizuju adekvatne pružaoce besplatne pravne pomoći. Ova obaveza postojala je i u ranijim zakonskim rešenjima, ali nije bila u potpunosti sprovedena u praksu. 

Pročitaj ceo tekst

Šta to znači za mene kao građanku/građanina?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 09.12.2020.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 6 garantuje pravo na pravično suđenje, što de facto znači da se ovim članom utvrđuje načelo vladavine prava kao osnovnog postulata demokratskog društva. Njime su zagarantovana prava stranaka u parničnom postupku i prava optuženog u krivičnom postupku. Ipak, treba imati u vidu, da se članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda „garantuje pravo na sud“, ali ne direktno i pravo na pristup sudu.

Pročitaj ceo tekstMEDIJACIJA KAO ALTERNATIVNI NAČIN REŠAVANJA SPOROVA

NaNa, 17.10.2019.

Medijacija kao alternativno rešavanje sprova od neupitnog značaja je u reformi pravosuđa i zaštiti ljudskih prava, odnosno ekonomičnijem i efikasnijem pristupu pravdi.

U uporednom pravu razrešavanje sporova  kod npr. tužbe za razvod ili poništaj braka uz pomoć medijacije ima velikog uspeha (95% u SAD, 20-30% u Nemačkoj, 5-10% u Sloveniji).

Pročitaj ceo tekst

ZAŠTO BIRAM MEDIJACIJU, A NE SUDSKI POSTUPAK?

NaNa, 24.10.2019.

Pravo i Pravda. Često pogrešno tumačeni kao sinonimi.Mogu da imam pravo, ali da li je to u svakom konkretnom slučaju pravda za obe strane u sporu? Da li je moguć postupak u kojem emocionalna stanja učesnika, njihovi razlozi, želje, težnje,  igraju ekvivalentnu ulogu, pa čak moglo bi se reći i presudnu, u odnosu na  pisana, zakonska pravila koja važe za sve i svakog, a život ipak ima neka svoja pravila i stvara situacije u kojima konkretna rešenja ne predstavljaju pravo zadovoljenje interesa sukobljenih strana.

Pročitaj ceo tekst