Besplatna pravna podrška tima Grupe Budi jedan korisnicima Svratišta za beskućnike i drugim marginalizovanim grupama građana

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, april 2021. godine

Tim Grupe Budi jedan nastavio je i u ovoj godini sa pružanjem besplatne pravne i psihološke podrške korisnicima Svratišta za beskućnike koje je sastavni deo RJ “Prihvatilište sa svratištem” i nalazi se na adresi  Futoška br.46 u Novom Sadu.

 

Neshvaćeni, žrtve predrasuda i kao takvi odbačeni od šire zajednice, na samoj margini društva, beskućnici su često nevidljivi čak i sami sebi. Bez poverenja u institucije, sa izuzetkom Dnevne stanice u kojoj ostvaruju bar mali ljudski kontakt zahvaljujući nesebičnoj podršci osoblja, teško se zauzimaju za sebe i obraćaju zakonom određenoj službi besplatne pravne pomoći. Život na ulici jednostavno ih je otuđio od redovnih tokova, a nepoverenje prema bilo kome je ogromno. U radu sa njima neophodna je posebna obuka, iskustvo, podrška drugih profesionalaca, u prvom redu psihologa. Vrlo često odriču se prava koja bi im po zakonu pripadala iz čistog straha. Neretko da bi im se pružila pomoć, pa i pravna, neophodno je bilo izaći na teren, u napuštene kuće ili skladišta, gde skriveni pokušavaju da sastave mozaik života. Upravo i ova činjenica govori u prilog tezi da je uskraćivanjem mogućnosti uduženjima da pružaju besplatnu pravnu pomoć, krajnji korisnik ostao uskraćen za sve one veštine i znanja koje pravnik u udruženju ima u odnosu na pravnika istog stepena formalnog obrazovanja u gradskim upravama. Godine iskustva rada sa marginalizovanim grupama, omogućile su udruženjima da bolje poznaju njihove potrebe, način komunikacije, a samim tim i pristup je prilagođen svakom korisniku, a na prvom mestu odlikuje ga strpljenje i izdvojeno vreme, kao i omogućavanje druge vrste neophodne podrške i pomoći, što jeste i krajnji cilj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a to je pristup pravdi i zaštita ljudskih prava bez obzira na bilo čije lično svojstvo ili socio-ekonomski položaj.

 

Grad Novi Sad je po pitanju organizovanja službe besplatne pravne pomoći specifičan u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave kako u APV, tako i na teritoriji čitave R.Srbije. Osnovana još  1961.godine Biro za pružanje besplatne pravne pomoći funkcioniše kao samostalna organizaciona jedinica od 1999. godine. Svojim pre svega dugogodišnjim iskustvom, dobrom organizacijom, profesionalnošču i posvećenošću zaposlenih, predstavlja izuzetak kada su u pitanju pružaoci pravne pomoći osnovani pri lokalnim samoupravama. Prema podacima koje smo prikupili putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, samo u prvih šest meseci Biro je primio 12000 zahteva za pružanje besplatne pravne podrške/pomoći. Naravno pitanje je  koliko će u budućnosti, sa ovakvim porastom siromaštva, 4 zaposlena i ipak ograničenim budžetom moći da izdrže pritisak i svima pruže adekvatnu pravnu pomoć, uzimajući u obzir  da je godinama unazad besplatna pravna pomoć bila dostupna i u udruženjima naročito Romima, povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji, IRL licima.

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih”  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora  i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

Comments: 0