Stepenik za izlaz iz siromaštva

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 05.02.2021.

„Siromašni ste ne samo zato što nemate novca, već i jer ne možete da pročitate (razumete) Zakon o parničnom postupku i Krivični zakonik ili ne znate kakvu akciju da preduzmete u susretu sa nepravdom.

 

Siromašan si kada umesto da sudiju vidiš kao nekoga ko će te zaštiti, ti se plašiš i njega i njegove presude.

 

Da, kada ste siromašni vi se plašite.Siromaštvo ima mnogo lica, a pravna pomoć može pomoći u rešavanju mnogih od njih.“ Marou Amadou, Ministar pravde, Republika Niger

 

Hteli mi ili ne da priznamo, savremeno društvo siromaštvo tretira kao bolest, od koje većina samo okreće glavu. Neretki su primeri grubog ili nedostojanstvenog ponašanja prema onima koji već svojim izgledom odaju ekonomski položaj u kojem su. Bez želje da sada ulazim u filozofsku raspravu ko je zapravo siromašan, ukazujem na činjenicu da se ljudi u nezavidnom socio-ekonomskom položaju, upravo zbog tretmana većine, povlače, gube poverenje u sistem, ne očekuju zaštitu, ne koriste svoja prava.

 

Za mnoge ljude kontakt sa pravosudnim sistemom predstavlja izazov, naročito zbog složenosti postupaka, nedovoljno jasnih uputstava, slabe informisanosti, nedostupnosti podataka.Veliki je broj onih koji ne znaju ni svoja osnovna prava,a za siromašne i marginalizovane grupe nedostatak finansijskih sredstava predstavlja nesavladiv zid, dok su decenije urušavanja pravosuđa u Srbiji doprinele da građani nemaju poverenja i radije odustaju od svojih prava i trpe nepravdu birajući “manje zlo”.

 

Besplatna pravna pomoć je sredstvo kojim najugroženiji među nama mogu prevazići takve barijere. Ona nikako ne bi smela da podrazumeva isključivo puko davanje pravnih saveta, odnosno zastupanje pred sudom ili organima uprave, nego prethodno  edukovanje građana o njihovim pravima i načinima ostvarivanja i praktikovanja istih. U tom smislu, pružaoci BPP (advokati, pravnici, udruženja…) imaju veliku i značajnu ulogu, jer edukovan i informisan građanin, koji zna i zahteva svoja prava jedini je pokretač neophodnih društvenih reformi. Ukoliko građani sebe ne vide jednakim u svojim pravima sa drugima, ukoliko ne postoji poverenje u zaštitnu uloga sudtsva i drugih nadležnih organa, živimo upravo u ovakvom društvu kao danas, koje ne da stagnira, nego nazaduje kada su u pitanju ljudska prava i njihova zaštita. Ovome treba pridodati i psihološki momenat uspavanosti naših građana, apatije, straha i prepuštanja, čime u potpunosti predaju drugome slobodu donošenja sopstvene odluke i učestvuju u daljem kreiranjui i održavanju nedemokratskog sistema.

 

Upravo dostupnost pravne pomoći u građanskim stvarima poput brakorazvodne parnice, izvršnih postupaka, radnog prava itd. osnova je za mnoge građane da ne dođu u stanje socijalne potrebe ili da iz nje izađu.

 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u članu 4. propisuje uslove koje jedno lice treba da ispuni kako bi njegov zahtev za pružanjem besplatne pravne pomoći bio usvojen. Pored taksativno nabrojanih uslova onaj propisan  tačkom 2. Zakona propisuje da će se besplatna pravna pomoć odobriti licu koje “ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak”. Ko ovo procenjuje i da li to znači da za dobijanje BPP važe isti uslovi kao i za dobijanje socijalne pomoći ili dečijeg dodatka? Ako uzmemo u obzir činjenicu, da u Srbiji  oko 250.000 građana koristi novčanu socijalnu pomoć, a oko pola miliona stanovnika (izvor: Izveštaj Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije), nije u stanju da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe, a nisu korisnici socijalne pomoći, postavlja se pitanje na koji način oni mogu da ostvare pravo na BPP, šta će nadležan organ ceniti prilikom podnošenja zahteva, šta je sa građanima koji su formalno-pravno upisani u Katastar nepokretnosti, ali su im stanovi pod kreditnom hipotekom, ukoliko imaju automobil star deset i više godina, a zbog čega ne ispunjavaju trenutne uslove za socijalnu pomoć itd.

 

Pristup pravnim uslugama neophodan je za smanjenje siromaštva, koje nije homogena kategorija. Različiti uzroci siromaštva, traže i različiti korpus socijalnih, pa tako i pravnih usluga koje bi bile dostupne građanima i koje bi predstavljale stepenik za izlazak iz siromaštvai i omogućile pomak ka socijalnoj pravdi.

 

Sa druge strane, građani se ne mogu služiti pravnim uslugama ako ih nisu svesni, a kampanja informisanja građana o dostupnosti besplatne pravne pomoći potpuno je izostala nakon donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, naročito među marginalizovanim i osetljivim grupama kod kojih je nedostatak pravne svesti najizraženiji zbog niskog nivoa obrazovanja i pismenosti.

 

Grupa Budi jedan u seriji tekstova koji slede, nastojaće da građanima pruži sve neophodne informacije u saradnji sa pružaocima besplatne pravne pomoći u Vojvodini.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih”  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora  i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

 

Comments: 0