Grupa B1 se zahvaljuje saradnicima na učešću u misiji da info o BPP dođe do što više ljudi

Građanin središte demokratskog građanskog društva

Branislava Opranović, avgust 2021. god.

Od donošenja zakona do njegove primene dug je i trnovit put, naročito u zemljama gde su demokratija i vladavina prava još uvek, na žalost, u začetku, te na klimavim nogama. A, mnogo pre svih procesa u okviru uspostavljanja stabilnog građanskog demokratskog društva stoji podizanje svesti građana o njihovim građanskim pravima, što, opet, neminovno počinje od stepena informisanosti.

Svesna ovih činjenica Grupa Budi jedan (Grupa B1) osmislila je, te uz pomoć Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program, i realizovala projekat „Budi jedan od aktivnih“. Cilj projekta moga bi se sažeti: Da doprinese pristupu pravdi i unapređenju ljudskih prava kroz jačanje i razvoj demokratske prakse, osnaživanje građana i organizacija civilnog sektora i podsticanje aktivizma građana, kao i promociju i uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između građana, organizacija civilnog društva, institucija i zakonodavca.

Podizanje svesti građana o pravu na besplatnu pravnu pomoć i informisanje o tome šta donosi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (BPP), te zašto je, neretko, od životne važnosti razumeti značaj prava koja im pripadaju i načinima njihovog ostvarenja u skladu sa odredbama zakona, Grupa B1 zacrtala je to kao svoj provenstveni zadatak.

U toj svojevrsnoj misiji adekvatnog i sveobuhvatnog informisanja građana, uz Grupu B1 i njen Pravni tim, učestvovali su i mnogi drugi građani, članovi saveta mesnih zajednica, lokalnih udruženja, ustanova kulture, biblioteka, organizacija civilnog društva, aktivisti, volonteri... iz Novog Sada, Zrenjanina, Kikinde i Žitišta, te okolnih mesta Aradca, Stepanovićeva Česterega, Bašida... Grupa B1 im se svesrdno zahvaljuje na učešću i pomoći da informacija o postojanju i načinima dostupnosti besplatne pravne pomoći dođe do što više građana. Uvereni smo da smo zajedničkim snagama postigli mnogo, a sigurni smo da u budućnosti ima i te kako mesta za još boljom, širom i učestalijom saradnjom u pravcu razvoja građanskog društva u čijem središtu moraju da stoje GRAĐANI I NJIHOVA GRAĐANSKA PRAVA.

Pred čitaocima je, u narednim redovima, i nekoliko komentara saradnika Grupe Budi jedan, nakon susreta građana i našeg Pravnog tima u okviru tribina o besplatnoj pravnoj pomoći.

-Tri mandata sam u Savetu mesne zajednice i znam da je situacija sve gora – sve je više nezaposlenih ljudi, siromašnih, na razne načine i iz različiti razloga marginalizovanih, ugroženih, oštećenih, onih koji ne znaju odakle da krenu i kome da se obrate za pomoć – kaže članica Saveta mesne zajednice Aradac Radmila Petraš. – Utoliko je ovo što smo čuli od Grupe Budi jedan o pravu baš tih grupa građana na besplatnu pravnu pomoć, izuzetno korisna i značajna.  Dobro bi bilo da se neko pozabavi i ljudima koji nemaju čak ni osnovna dokumenta, pa odatle krenuti...

Slavica Mrđa predsednica udruženja Društva Roma iz Žitišta smatra da je izuzetno važno informisati građane o njihovim pravima i to raditi neprekidno, te na način koji je prijemčiv svim kategorijama i društvenim slojevima ljudi, starijima, nepismenima, ugnjetenima...

-Ljudi, čak i ako znaju svoja ljudska i građanska prava u najvećem broju slučajeva ne znaju put kako da stignu do svojih zakonom i ustavom zagarantovanih prava. Ako ne stoji niko iza njih, oni najčešće odustaju od tog traganja. Na žalost, nije redak slučaj da u lokalnim samoupravama ljudi zaduženi da podrže svoje sugrađane, što im je posao i za šta dobijaju i platu, to ne rade. Zbog toga je akcija Grupe B1 jako vredna - iznosi Slavica Mrđa.

- Ovo što je Pravni tim Grupe B1 realizovao i u Zrenjaninu dobar je početak i način da se nešto vrlo važno približi svakom građaninu, pogotovo starijima i građanima manje vičnim ostvarivanju sopstvenih građanskih prava. Posebno su bile za pohvalu pisane informacije/lifleti sa jasnim, preglednim i upotrebljivim osnovnim informacijama, adresama, brojevima telefona... – smatra Marija Janković sekretar MZ „Veljko Vlahović“ iz Zrenjanina.                 

- Saradnja kuda.org i Grupe Budi jedan (B1) iz Novog Sada se odvija u okviru programskih aktivnosti Udruženja_kuda.org Resursni centar, koji se obraća lokalnoj zajednici kroz društveni aktivizam – navodi Zoran Pantelić. - Resursni centar kuda.org je uspostavio stalni rad na jačanju i informisanju pojedinaca, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva i na usluzi je svim građanima i inicijativama. Aktivnosti koje su tokom juna i jula u saradnji sa Grupom B1 realizovane omogućile su da se građani informišu na temu Ustavom zagarantovanog prava građana Srbije na besplatnu pravnu pomoć, koja bi trebala u budućnosti da omogući lakše snalaženje u pravnim procedurama i unapredi kvalitet života ljudi i olakša život mnogim građanima.  Resursni centar je i osnovan kao mesto susreta i dijaloga građana i organizacija civilnog društva (samoorganizovane grupe, građanske inicijative, stanari, u širem smislu - svi građani), te osmišljen kao platforma za međusobno povezivanje i umrežavanje ljudi iz lokalne zajednice sa drugim ljudima i inicijativama, sa namerom da pokreće aktivnosti koje nose progresivan karakter i potencijal za stalno poboljšanje društva.  

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih”  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora  i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

Comments: 0