Projekat „Budi jedan od Aktivnih“ u opštini Žitište

Grupa Budi jedan održala je Tribine o besplatnoj pravnoj pomoći u Žitištu i Česteregu

Projektni tim Grupe Budi jedan, 6.7.2021. god.

Tribina u Žitištu
Tribina u Žitištu

Pravni tim Grupe Budi jedan u okviru projekta „Budi jedan od Aktivnih“ održao je Tribine o besplatnoj pravnoj pomoći 23.06.2021.godine u Žitištu i 05.07.2021. godine u Česteregu. Na održanim tribinama građani/ke detaljno su informisani o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

Ko su korisnici, a ko pružaoci besplatne pravne pomoći, kako popuniti zahtev, šta vam stoji na raspolaganju u slučaju da rešenjem dobijete negativan odgovor ili da „uprava ćuti“, kao i na druga pitanja prisutnih građana/ki odgovarale su pravnice Nataša Pušić Živanov i Marija Ristić Milovanović.

 

I ovde, kao i na već održanim tribinama u drugim lokalnim samoupravama, ponovila se situacija da građani nisu bili ili bar ne u dovoljnoj meri informisani o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a samim tim ni o svom eventualnom pravu da je koriste, uslovima i načinima za ostvarenje toga prava, čak šta više izostala je i osnovna informacija da je u njihovoj lokalnoj samoupravi oformljena služba besplatne pravne pomoći, te određeno ovlašćeno lice kao pružalac.

Tribina u Česteregu
Tribina u Česteregu

Na osnovu pitanja koje su prisutni građani/ke postavljali jasno je izražena potreba za besplatnom pravnom pomoći, ali uporedo sa intenzivnijim edukovanjem i informisanjem šta pravna pomoć predstavlja, čak u onom osnovnom, bazičnom smislu. Naime, zapazili smo tendenciju da građani odustaju od nekog svog prava iz neznanja (npr. nisu znali da postoji Zaštitnik prava pacijenata i koje su njegove ingerencije), ne razumevajući da im baš u tom slučaju  besplatna pravna pomoć ili podrška nude rešenje, a na koje imaju pravo.

 

Grupa Budi jedan nastojaće da i ubuduće, prvenstveno  putem objavljivanja tekstova na svom portalu i Facebook stranici, informiše i odgovori na sva pitanja građana/ki u vezi sa primenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih”  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora  i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

Comments: 0