Razgovori na terenu o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći

Kampanja u susret građanima

Grupa Budi jedan, 17.6.2021. god.

          Grupa Budi jedan razgovarala je sa građanima Novog Sada o pravima koja im pripadaju prema Zakonu o besplatnoj pravoj pomoći.

          Šta je besplatna pravna pomoć (BPP), ko ima pravo na BPP, kako građani mogu da ostvare pravo na BPP, ko su pružaoci BPP, da li je ona zaista besplatna, samo su neka od pitanja na koja je Pravni tim Grupe B1 davao odgovore 17.06.2021. godine u Novom Sadu, na Detelinari, na platou ispred Centra kuda.org.

      Tribina je bila najavljivana putem lokalnih medija i društvenih mreža. Nekoliko sati pre početka najavljenog događaja broj pregleda na facebook stranici Grupe B1 bio je preko 5800. Razmatrali smo dodatne opcije za realizaciju događaja, ukoliko se veliki broj ljudi pojavi, jer je predviđeno bilo da oko 25 građana učestvuje na tribini. Međutim, i pored sveobuhvatne i temeljne pripreme za tribinu, najava i oglašavanja u javnosti, na tribinu se niko od građana nije odazvao.

              Usledila je realizacija plana B – izašli smo na ulicu, postavili smo stolice ispred prostorija gde je trebalo da se održi tribina i u neposrednom kontaktu počeli da razgovaramo sa građanima. Više od 30 građana je bilo zainteresovano za temu, te su se, u kraćim ili dužim razgovorima zadržali sa Pravnim timom Grupe B1. Niko od njih nije znao da je donesen Zakon o BPP, a mnogi su rekli da su im informacije koje su dobili značajne, kako za njih lično, tako i njihove prijatelje, poznanike, komšije. Prolaznicima, koji se nisu zadržavali, ali su bili zainteresovani da saznaju šta se to upravo dešava, podeli smo informativne liflete, koji su pripremljeni kako bi do što većeg broj građana došla informacija o besplatnoj pravnoj pomoći.

          Zakazana Tribina jedna je od osam planiranih u projektu „Budi jedan od aktivnih“ koje se realizuju u gradskim i seoskim sredinama na teritoriji Grada Novog Sada, Grada Zrenjanina, Grada Kikinde i Opštine Žitište. Takođe, tribine su jedan od alata, jedna od projektnih aktivnosti koje je Grupa B1 osmislila sa ciljem da se unapredi implementacija Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u praksi. Naime, kada je osmišljavan projekat, u decembru 2019. godine, a Zakon o BPP bio je u primeni svega nekoliko meseci (usvojen je 2018., a počeo da se primenjuje 01. oktobra 2019.g), smatrali smo da građani nisu dovoljno informisani o ovom značajnom zakonu, i da mnogi kojima će besplatna pravna pomoć biti potrebna, neće tu pomoć dobiti, a time ni ostvariti pravo koje im po zakonu pripada. Grupa B1 realizaciju projekta otpočela je u novembru 2020. godine, i sva dosada prikupljena iskustva i informacije sa terena, potvrdile su naše početne pretpostavke. Na kraju, potvrda o tome da građani nisu u punoj meri informisani o Zakonu o BPP, stigla je i u Izveštaju Ministarstva pravde o primeni zakona nakon godinu dana primene.

         Cilj projekta „Budi jedan od aktivnih“ je da doprinese pristupu pravdi i unapređenju ljudskih prava kroz jačanje i razvoj demokratske prakse, informisanje i osnaživanje građana i organizacija civilnog sektora, podsticanje aktivizma građana, kao i promociju i uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između građana, organizacija civilnog društva, institucija i zakonodavca. Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Holandije kroz MATRA program.

            Kako bi ostvarili navedene ciljeve, Grupa B1 analizira primenu Zakona o BPP na teritoriji AP Vojvodine, sprovodi intenzivnu kampanju pružanjem informacija putem radio emisija, kao i direktnim informisanjem građana kroz tribine, sastanke, edukacije, informativni materijal. Prva tribina održana je u Bašaidu, u sali mesne zajednice uz zainteresovanost građana, što potvrđuje tezu Grupe B1 da građanima treba ići u susret sa informacijama, naročito u seoskim sredinama. Naredne tribine o BPP održaće se u Opštini Žitište 23.06.2021. i Kikindi 29.06.2021. godine.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih”  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora  i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

Comments: 0