Javne nabavke iz ugla profesionalca: Dana Radulović, pravnica

Da ne pogrešite i da se ne ogrešite o pravila i ljude!

Grupa Budi jedan, 28.12.2020.

Profesionalnost, odgovornost i savest. Ovo su, po mišljenju Dane Radulović osnovni postulati u radu, ali i osnovne karakteristike čoveka koji se bavi poslom, koji je pratio ovu znanjem potkovanu, iskusnu pravnicu čitavih 40 godina na mestu  sekretara i prvog čoveka Službe zajedničkih poslova u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Dani je bio poveren i delikatan posao nabavke hrane za ovu dečiju ustanovu socijalne zaštite i pre i posle donošenja i primene Zakona o javnim nabavkama.

 

          - Javne nabavke su timski rad, jer valja - s izuzetnom opreznošću i poznavanjem specifičnosti oblasti za koju se raspisuje tender – proceniti, u našem slučaju u Dečijem selu, po delokruzima rada, šta su potrebe ishrane dece na godišnjem nivou. Ustrojili smo sistem, imali smo stroge normative i sve je funkcionisalo na dobrobit naše dece, stanovnika Sela – seća se Dana Radulović. - Kada je 2002. godine donesen Zakon to je i za nas bila novina, morali smo da se prilagodimo i učimo. Tako je i bilo, izborili smo se sa novinama u radu po slovu zakona. Jer, ako nema borbe, pregaziće te život! Potrebe korisnika bile su, razume se, osnovno merilo, pratili smo normative i usaglašavali ih sa našim specifikacijama. U domovima za decu pravnik obavlja sve pravne poslove, ne samo javne nabavke. U gerontološkim centrima imaju mogućnost da za ove poslove angažuju više izvršilaca i to je jako dobro i korisno. Kako su javne nabavke vrlo kompleksan posao, bilo bi neophodno da se i u domovima za decu obezbede posebni službenici, dobri poznavaoci poslova u okviru procesa javnih nabavki – iznosi gospođa Radulović i nada se da će se u podzakonskim aktima novog Zakona o javnim nabavkama naći i deo, koji će omogućiti ustanovama ovog tipa da angažuju posebne snage. 

 

            - U tom slučaju, kada se kao u javnim nabavkama, radi više poslova paralelno, ne bi bilo „sindroma sagorevanja“ u sijaset tehničkih i pravnih radnji koje moraju da se obave u roku. Jer, u isto vreme se morate truditi da ne pogrešite i da se ne ogrešite o pravila i ljude. U komunikaciji sa poslovnim partnerima važna je profesionalnost, odgovornost i savest! Najvažnije je da ste sigurni da ste sve dobro sproveli i da niko neće podneti zahtev za zaštitu prava ponuđača – iznosi pravnica Radulović.

 

Ona kaže da je od 2002. do 2020. godine imala samo jedan takav zahtev za zaštitu prava ponuđača i da je rešen u korist Dečijeg sela!

 

        - Smatram da je u velikoj meri sve, u svim poslovima, pa i u javnim nabavkama pitanje znanja, časti i obraza. Uz neizostavno poštovanje zakona, razume se, to se ne dovodi u pitanje i nije za polemiku. Dakle svaki pravnik u javnom preduzeću ili ekonomista koji se bavi javnim nabavkama mora da usvoji pravilo: Nema mesta za pokušaje izvrdavanja, pomeranja, dogovaranja, uštimavanja, ima samo poštovanja striktnih pravila koje nalaže po zakonu propisani postupak. Kod nas je najveća nabavka namirnica po partijama, po celinama prema srodnosti proizvoda na godišnjem nivou. Osim što sve mora biti precizno i po pravilima, uvek nam je u interesu da deca Dečijeg sela dobiju sve najbolje – kaže Dana Radulović. Ona se seća da se ne jednom desilo da ima i do 40 ponuđača za hranu svrstanu u deset i više partija. Ponuđači su po pravilu bili i sada su vrlo korektni kada je u pitanju Dečije selo, nema ni jednog lošeg primera. Ima ponuđača koji godinama konkurišu, nekada prođu, nekada ne. Ako se bar na blic posumnja da je neko hteo da „šapne nešto“, pa da prođe neko ko je makar za nijansku nepovoljniji od drugog, to je bilo u startu onemogućeno, i zanemarljivo je, nije prošlo - trvdi pravnica Radulović. Jer, kako kaže, „mi smo u Dečijem selu naučili da budemo tim, to je najvažnije! Direktor radi svoj posao, mi svoj! Razumete šta hoću da kažem! Majstor se pita za majstorski posao, on najbolje zna! 

 

            - Reći ću vam, znam da me nećete shvatiti pogrešno – nije nama u našoj Kući trebao Zakon o javnim nabavkama, jer smo radili čestito i za Kuću koju volimo i do čije, kao i do naše lične, reputacije nam je izuzetno stalo. Okviri zakona se poštovati moraju, to se podrazumeva, ali smatram da su odredbe tog zakona pre svega u korist ponuđača, da se za što više njih pruži šansa da konkurišu po precizno navedenim uslovima, a da onaj ko raspisuje JN dobije priliku da transparentno izabere najbolju ponudu. Sa stanovišta moje pozicije pravnika, koji se bavi i javnim nabavkama u Dečijem selu, shvatila sam da mogu da pomognem, ne da odmognem, deci i mojoj Kući – iznosi gospođa Radulović.

 

Na pitanje kako izbeći zloupotrebe, ona kaže da smatra da opšti uslovi treba da budu bez velikih i posebnih ograničavanja i ograničenja, da bi bili dostupni širem tržištu. Žalbe služe tome da se otvoreno i tačno kaže da su uslovi nerealni, te se tako ukaže na eventualne „nameštaljke“. Neki ponuđači se nerado odlučuju na podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača, a trebalo bi, to treba podsticati!

 

Gospođa Radulović posebno naglašava da bi trebalo imati na umu da budžetska sredstva nisu ničiji novac, to je novac svih nas građana! I iz tog razloga je jako važno da ga racionalno koristimo, jer će u tom slučaju novac preostati i imaćemo ga i za druge potrebe koje nam nedostaju. 

 

           - Ja sam uvek mislila da su ta sredstva namenjena deci i da je to novac koji pripada njima i mora se u njihovu i u korist njhovog zdravlja, pametno, racionalno, mudro, domaćinski i po zakonu trošiti. Stvar je, ako se tako posmatra, vrlo jednostavna! – reči su i mali, a veliki savet Dane Radulović pravnice Dečijeg sela. Ohrabruje da ova žena s velikim znanjem i još većom savešću i srcem trenutno, pred penziju, obučava mlađeg kolegu i prenosi iskustvo i sve postulate po kojima je 40 godina radila. Pa i javne nabavke!

 

Comments: 0