Javne nabavke i vanredne zdravstvene okolnosti

Hitan postupak ne isključuje javnost

Grupa Budi jedan, 24.11.2020.

Okupirani brigom i strahom za svoje i živote članova familije i prijatelja, koje je prouzrokovala pojava bolesti covid-19 , ljudi su, što je i prirodno, zaboravili na mnogo toga što je pre perioda pandemije činilo deo njihove svakodnevice. Vanredne okolnosti u zdravstvenom smislu učinile su da se među takve zaboravljene, ili bar, pojave i delanja na koje se manje obraća pažnja, svrstaju i javne nabavke, odnosno način na koji država, njeni organi, te javne ustanove i preduzeća dolaze do neophodnih dobara budžetskim novcem.

 

Ipak, posledenjih je meseci kupovina nedostajuće medicinske opreme nanovo skrenula pažnju javnosti na javne nabavke i unekoliko, iako još uvek ne u nužnoj meri, vratila interesovanje građana za pravovremenim i aktuelnim informacijama o načinu kupovine, ceni, kao i adresi sa koje nam u Srbiju stižu medicinska oprema i lekovi.

 

Sve je počelo nabavkom respiratora, a ove zime pažnja javnosti počinje da se usmerava na predstojeću kupovinu vakcina.

 

Ako znamo da su najvažnije karakteristike postupka javnih nabavki konkurentnost među ponuđačima i njihovim proizvodima, te transparentnost čitavog postupka i da samo kroz te parametre građani mogu da saznaju troši li se njihov novac na najsvrsishodniji način – razumljivo je što je pažnja dela javnosti  i u trenutnoj zdravstvenoj situaciji  usmerena na temu javnih nabavki.  Nedostatak dovoljnog stepena obaveštenosti, znanja i zainteresovanosti većeg dela građana po ovoj temi, i kada je reč o nabavci medicinske opreme i lekova, nadomešćuju neki medij gotovo svakodnevnim pominjanjem ove teme. Ipak, čak i za one građane koji imaju svest o nužnosti provere postupka javnih nabavki (troši se novac svih nas), te volje i vremena da se bave ovom temom nije zgoreg pružiti još poneku informaciju.

 

Činjenica je da ni dan danas ne znamo sta smo mi to sve i na koji način nabavili. U tom svetlu postavlja se pitanje da li je nabavka medicinske opreme po hitnom postupku suspendovala Zakon o javnim nabavkama, to jest, da li je čitav postupak bio zakonit, ili ne?

 

Poznavaoci kažu – delimično.

 

Delimično je bilo po zakonu zato što je zakon dopuštao mogućnost da se bez ikakve procedure nabavlja ono što je neophodno za zaštitu života i zdravlja stanovništva, ali ako je to što se nabavlja neophodno za mesec ili godinu dana, nego da je odmah potrebno. Sasvim je sigurno i shodno zdravstvenoj situaciji logično da je bilo i takvih nabavki, ali je isto tako nesporno da su kroz taj izuzetak o primeni zakona provučene i mnoge druge nabavke. Svedoci smo da su neke su od njih obelodanjene, te se pokazalo da hitnost postupka nije bila neophodna. Jer, ako nesto nije neophodno za dan, stručnjaci naglašavaju da se tada primenjuje druga procedura predviđena Zakonom o javnim nabavkama. Ta procedura ne traje više od jedne nedelje, ali podrazumeva objavljivanje i konkurenciju. E, to je ono sto je izbegnuto u Srbiji od marta na ovamo, i to je, po mišljenju poznavalaca prilika u ovoj oblasti, prvo kršenje Zakona o JN, odnosno sve je obeleženo preširokim tumačenjem tog izuzetka. Druga nedopustivost je sam zaključak Vlade, koja je proglasila da su sve te nabavke tajna! Građani su mogli da čuju državne funkcionere koji  kažu nabavili smo respiratore, ili, pak neku drugu medicinsku opremu, a javnosti nije prezentovan ni jedan dokument na osnovu koga bi moglo da se proveri kako, pod kojim uslovima je ta kupovina tekla.

 

Stoga je opravdana bojazan javnosti da bi i nabavka vakcina mogla da protekne isto tako netransparentno. Jer, nije sporno da Zakon dozvoljava kupovinu vakcina po hitnom postupku, ali se postavlja pitanje iz kog razloga se ne bi, (kao što je to nije učinjeno prilikom kupovine respiratora), objavila informacija od koga su vakcine kupljene i za koliko novca. Jer, javnosti pripada da zna, građani  imaju puno pravo da, i u ovom slučaju, saznaju na šta se i kako troši novac iz njihovog džepa. Da li će država kupiti najkvalitetnije za najnižu moguću cenu  ili će račun, iz nekog razloga, biti višestruko uvećan?

 

Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Projekat je finansiran od strane Evropske unije

Ovaj tekst je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora i ne mora nužno odražavati stavove Evropske unije.

Projekat “Monitoring javnih nabavki o oblasti socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini” Grupe Budi jedan je sastavni deo projekta Balkan Tender Watch koji je podržan i finansiran od strane Evropske unije.

Comments: 0