Istraživanje OEBS o bezbednosti žena Zapadnog Balkana

U Srbiji proganjana svaka deseta žena !

Branka Opranović, 05.09.2019.

(Tekst je inicijalno objavljen u  “Csaladi kor”)

 

Broju od najmanje 30 žena ubijenih tokom prošle godine u Srbiji, i ove godine se, na žalost, dodaju slučajevi femicida, kao i najsurovijih maltretiranja žena.  Broj ubijenih žena mogao bi biti i veći imajući u vidu da je moguće da nisu svi slučajevi dospeli u medije, a takođe nije moguće utvrditi koliko žena je umrlo od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja.

 

Slučajevi maltretiranih žena su sve češći. Najnovije Istraživanje OEBS-a o bezbednosti žena – početkom 2019. godine predstavljeno u Briselu, a sprovedeno tokom 2018. godine u Srbiji i u susednim zemljama Zapadnog Balkana, kao i Moldaviji i Ukrajini  - pokazalo je da 70 odsto žena doživelo neki oblik nasilja. Oko 16 miliona žena na toj teritoriji pogođeno je nekom vrstom nasilja od 15 godine!

 

Prema ovim podacima, 60 posto od 15.000 ispitanih žena bilo psihički zlostavljano od partnera, a njih 45 procenata bilo je predmet seksualnog uznemiravanja. Svaka deseta žena je nekada u svom životu bila proganjana od nekoga. Činjenica koja zabrinjava, a prisutna je u Srbiji i širom regiona, jeste ta da je veoma mali broj žena spreman da prijavi nasilje.

 

U Srbiji manje od deset procenata žena je spremno da prijavi nasilje. Postoji nepoverenje prema institucijama, a naročito kada je u pitanju nasilje koje se doživi od sadašnjih partnera. U regionu gotovo dve trećine žena smatraju da je nasilje nad ženama u njihovom okruženju ”uobičajeno”, a zabrinjava i to što žene misle da same treba da izađu na kraj sa nasiljem.

 

“To su neprihvatljive činjenice, kako sa ljudskog aspekta, tako i sa aspekta bezbednosti i stabilnosti, ali i ekonomskog i socijalnog stanja društva”, izjavio je sekretar OEBS Tomas Greminger i dodao da postoji potreba za akcijom i u zemljama EU i u zemljama koje žele da uđu u EU. Cifre su toliko mračne da je svakom političaru jasno da se nešto mora preduzeti”, navodi Tomas Greminger.

 

U OEBS-u navode da očekuju da na osnovu rezultata njihovog istraživanja političke strukture u državama preduzmu neophodne akcije kako u vidu donošenja odgovarajućih zakona koji će zaštiti žene od nasilja tako i u obuci policije i pravosuđa, ali i kroz obrazovanje i podizanje svesti žena o njihovim pravima.

 

antrfile

 

Neefikasan sistem prevencije

 

Poražavajuća je činjenica da Srbija od 2015. godine nema zvaničnu strategiju za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama, a kao potpisnica Istanbulske konverencije Saveta Evrope dužna je da obezbedi efikasan sistem za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 b1-portal, 05.09.2019.


Comments: 0