Trideset godina feminističkog rada i osnivanja SOS telefona

Praksa ženske solidarnosti za život bez nasilja

Branislava Opranović (Dnevnik), 03.03.2020.

Photo: sosnk.org
Photo: sosnk.org

Trideset ženskih organizacija u 20 gradova Srbije podržalo je 50.000 žena u njihovoj borbi na pravo za život bez nasilja – ove cifre iza kojih stoji 30 godina bezuslovno jednom cilju posvećenog stručnog rada i danonoćne borbe, svod su pod kojim se ove godine u Srbiji podsećamo na istorijsku prekretnicu, koja se desila 8. marta 1857. godine u Njujorku.

 

Ove godine u Srbiji se obeležava 30 godina feminističkog rada na eliminaciji muškog nasilja nad ženama i osnivanja SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu 1990. SOS telefon je počeo rad uz podršku Doma omladine Beograda, koji je ustupio svoje prostorije i telefonski broj.

 

Na Okruglom stolu, povodom značajnog jubileja, koji se održava u nedelju 8. marta u 18 sati u Domu omladine Beograda govoriće: Lepa Mlađenović, Nadežda Radović, Staša Zajović, Vera Litričin.

           

Osmog marta ove godine obeležiće se 30 godina od osnivanja SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja, feminističke grupe za podršku ženama za izlazak iz nasilja, uz podsećanje da je 8. mart 1990. godine istorijski datum, prekretnica za živote svih žena u Srbiji. Tada su feministkinje i aktivistkinje započele novo doba borbe protiv patrijarhalnog svetskog fenomena muškog nasilja nad ženama i promenile istoriju ove zemlje.

 

U tih 30 godina entuzijastičnog stručnog angažmana obučeno je više od 600 volonterki o feminističkim principima rada; učeno je iz iskustva u radu i od stručnjakinja iz celog sveta koje su iz ženske solidarnosti dolazile da obučavaju žene u našoj zemlji.

 

Trideset godina je i  društvenog i neprekidnog aktivističkog rada na menjanju stavova javnog mnjenja u cilju ukidanja nasilja nad ženama iz društvene svesti; političkog rada ka donošenju novih zakona za kažnjavanje nasilnika; obučavanja predstavnica i predstavnika institucija; istraživačkih inicijativa za nove teorijske koncepte o ženskom otporu seksualnom i partnerskom nasilju; umrežavanja sa sličnim organizacijama iz regiona i celog sveta; aktivizma za život bez nasilja i rata.

 

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja osnovale su 1990. u Beogradu aktivistkinje Feminističke grupe ŽENE I DRUŠTVO nakon nekoliko godina umrežavanja i saradnje sa feminističkim aktivistkinjama iz Zagreba i Ljubljane koje su tih godina osnivale svoje SOS telefone.

 

 

antrfile

Epohalni rad volonterki

 

Osmomartovskim okruglim stolom feministkinje poručuju da žele da zajedno potvrde istorijsku vrednost svih aktivistkinja volonterki SOS telefona, da se zahvale na njihovoj predanosti, epohalnom radu, viziji za novi svet bez nasilja nad ženama, da se zajedno sete i ispričaju građankama i građanima kako su se organizovale unutar jugoslovenske feminističke zajednice, kako su insistirale na solidarnosti. Ujedno, okrugli sto je i osvrt na ogromne društvene promene do kojih su dovele ženske grupe nastale nakon osnivanja SOS telefona.

 

Comments: 0